DREAMSCAPE © van fictie naar realisatie.

Roodbloeiende struikConiveren en heesters

Groet aan SANDER

 

Van DRACHTEN-EXCLUSIEF naar DRACHTEN-INCLUSIEF ©
Het project DREAMSKIP-FRYSLÂN (DREAMSCAPE-DRACHTEN) bestaat (nog) niet. Het is voorlopig fictief. Ik hoop op de inbreng van jouw ideeën en op jouw medewerking om te komen tot een totaalvisie onder het motto: CREATIE VÓÓR RECREATIE.

Alles, wat je op deze webstee ziet en leest KAN werkelijkheid worden. Maar….NIET zonder medewerking van jou en anderen.

Geplaatst in 1. Ideeën, voorlichting | Een reactie plaatsen

Structuurvisie Smallingerland versus DREAMSKIP-FRYSLÂN

De STRUCTUURVISIE SMALLINGERLAND ( het concept ervan ) beoogt en betoogt:
het scheppen van ruimte voor NIEUWE initiatieven *) met “mogelijkheid tot verhalen” van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse ruimtelijke ontwikkelingen. Drachten ontleent haar ruimtelijke identiteit aan de centrale ligging in Friesland en aanwezigheid van de A7.
Toekomstige ontwikkelingen worden hoofdzakelijk toegedacht aan het ‘regio-centrum Drachten’, gelegen in een gevarieerd landschappelijk gebied.
De ambitie van Smallingerland richt zich op een stabilisatie van de groei met een zo aantrekkelijk mogelijke woonomgeving in een fantastisch mooi landschappelijke context. De gemeente zoekt voor realisatie van deze ambities SAMEN-WERKING met elk denkbare partij. Realisatie ervan kan niet door deze gemeente alleen worden bekostigd.

———————————————————————————————————-
-In het concept van de Smallingerlandse structuurvisie is NIET aangegeven hoe de gewenste inrichting van de focuslocatie STADSRAND er uitziet.

In IT FRYSKE PARADYSKE © wordt KLEUR teruggebracht in het meestal supergroene Friese landschap: kleuren van talloze bloeiende heesters,boomsoorten en struiken. Maar ook door de toevoeging van allerlei bloeiende kruiden en gekweekte planten. Ook een centrale bloemenweide speelt hierbij een voorbeeldige rol.
Voorbeeldtuinen elders: http://www.mooietuinen.be/tuineninnederlan.html

*) DREAMSCAPE-FRIESLAND © biedt (passend bij de gemeentelijke ambities) een toegevoegde waarde t.a.v. aangrenzende woonwijken, kantoor-locaties, centrumbezoek, cultuur, recreatie, toerisme, onderwijs, sportieve activiteiten enzoverder. De toegevoegde waarde behelst een groot recreatie-gebied met landelijke uitstraling, passend bij het Friese coulissen-landschap. Dit Fryske Paradyske ligt op de drempel tussen het Friese merengebied en het zuidelijker aanwezige bosgebied.
Potentie: juist in een arboretum/pinetum ( met het hele jaar door kleurrijke bomen, heesters en struiken ) kunnen de Friese landschappelijke waarden geconcentreerd worden getoond en geprogageerd. In IT FRYSKE PARADYSKE wordt op een speelse manier de verbinding gelegd tussen de stad en het omliggende cultuurlandschap. En wel zó, dat en de lokale bevolking en de Friese economie er baat bij hebben.
———————————————————————————————————

Het concept Dreamscape-Friesland sluit in vele opzichten aan bij de doelstellingen/ambities, intenties van de SAMENWERKINGSAGENDA SMALLINGERLAND/Provicie FRYSLÂN 2013. Zeker voor wat betreft de beoogde bestuurlijke samenwerking en gedeelde financiering. Ook zou dit concept naadloos inpasbaar kunnen zijn in zowel de planvorming WATERFRONT als bij de plannen van It Fryske Gea mbt De Groene Loper.

Geplaatst in 1. Ideeën, 1. Ideeën,voorlichting | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

DREAMSHAPE- DRACHTEN: een visie voor vormgeving van de toekomst. DREAMSKIP FRYSLÂN: een innovatief project.

Klik hier >  Merel ± 40 sec. Turdus merula Blackbird (Wim Rougoor)

Churchill: “We shape our environments and our environments shape us”.

Natuur is een bindend element tussen mens en schepper.

NESTEN BOUWEN

Tot de  dagelijkse behoeften behoort:  het kunnen ontsnappen aan de knel- en pijnpunten van alledag, aan werkdruk en stress in rustmomenten, in bewuste ontspanning, in de slaap. Het aanwezig zijn van en aanwezig zijn in de natuur bevordert de menselijke recreatie, de HERstellling van lichaam en geest

Hardy kon het zo mooi verwoorden. Natuur en vooral onherbergzame weidse landschappen zijn belangrijk voor ons als mens. Het geeft ons de mogelijkheid voor rust en reflectie. Het laat ons zien waar ons onze oorsprong ligt en dat we een onderdeel zijn van die natuurlijke wereld.
Het geeft ons de mogelijkheid om even los te komen van de Nieuwe Wereld, het technologische termietenleven van een door de mens volledig beheerste omgeving.

Stedelijk cultuurgebied, vandaag-de-dag óók behorend bij de mens is ondenkbaar, onbestaanbaar zonder natuurlijke omgevingsruimte. Een voorwaarde tot een goede inpassing van stedelijke uitbreidingen ligt in het combineren ervan met grotendeels onbebouwde gebieden.

Zoals een vaas met bloemen, een meubelstuk, een kunstwerk, een gebouw pas tot z’n recht komt in de relatie tot de omgeving ervan, tot de REST-ruimte, zo komen ook een woonwijk, een kantorenpark, een industriegebied pas tot hun recht indien deze “cultuurgebieden” van elkaar gescheiden zijn door omliggende natuurgebieden, maar dan wel inclusief een OPENHEID welke zo kenmerkend is voor Friesland en de Friezen. Benodigd is een lange-termijn-keuze voor de gehele gemeenschap in het streven naar kwaliteits-verbetering van de leefomgeving,

Economie, maar beslist ook ecologie.

PARKLAND SMALLINGERLAND is…….

Een natuur-OASE, ontstaan door betrokkenheid, verenigde creativiteit en inzet. Grenzend aan Drachtster woonwijken, gemakkelijk toegankelijk voor de bewoners. Een ARBORETUM/PINETUM, bekleed met bloeiende struiken, een kilometerbreed bloementapijt.

De RECREANT ALS KLANT. Het OASE-PLAN richt zich op de passerende toerist maar is evenzo van belang voor de inwoners van Smallingerland en Opsterland, voor hotelgasten in de regio alsmede voor forensen of werknemers uit de aangrenzende industrie-gebieden en kantoor-locaties.

Langs de Noordzee-kustroute is op dit moment voor de passant weinig gelegenheid tot rust en recreatie. In het Nederlandse traject ervan is mogelijk alléén het monument op de afsluitdijk een plaats waar de automobilist graag stopt om even de benen te strekken, een frisse neus te halen en te genieten van een bijzondere ruimte-ervaring. Op aanmerkelijke afstand daarvóór en daarvoorbij, dus bijvoorbeeld nabij Drachten is evenzeer behoefte aan een halteplaats anders dan een benzinestation.

IT FRYSKE PARADYSKE © , een TOP-locatie langs de A7 , op het scharnierpunt van land- en watertoerisme… Het visitekaartje van en de promotie-plaats voor Fryslân en Smallingerland.

DRACHTEN…ja NATUURLIJK ©
SMALLINGERLAND is klein …. denkt GROOTS ©

Geplaatst in 1. Ideeën,voorlichting | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ruimtelijk concept DREAM-SHARE

Afslag Drachten.

DE VORM-GEVING: het beoogde gebied wordt omwald. Dit aspect sluit aan bij het Friese landschap, een coulissenlandschap met boomwallen. In dit geval heeft een ca. 6 meter aardwal (beplant met vliegdennen, dennen, diverse hoog opgroeiende heesters en hier en daar naaldverliezende lariksen) als doel een beschut eigen microklimaat te scheppen binnen de zo gevormde KOM.

In “Afslag Drachten > DREAMSCAPE-FRIESLAND” wordt het begrip boomwal/coulisselandschap op een speciale manier uit-vergroot. De terrein-randen zullen worden omzoomd met meanders van knusse hoekjes tussen rijkbloeiende struiken en loofbomen. Als bij een kronkelend darmenstelsel of hersenstructuur kunnen zo een honderdtal “picknicknissen” worden gemaakt: eigen plekjes voor “picknick in the park”. En uiteraard zijn deze “alkoofjes” ideale achtergronden voor een trouwreportage of ze zijn bruikbaar als coulisse in een IEPENLOFTSPUL.

Hieronder een rivier als natuurlijk voorbeeld van een meander: Meander-randen

Het middengebied blijft open, biedend een uitzicht op de verste rand van de kom en de bossen in de verte. Panorama-ramen in het restaurant en de voorliggende trappentribunes geven zicht op een ruime vijver en de achterliggende vlakte waar af en toe een kudde Friese paarden of een groep (tamme) reeën ronddartelen. Het midden-terrein leent zich voor ïepenloftspullen, ruiterspelen. In de vijver ligt een drijvend rond ponton met een dubbel-decor voor diverse voorstellingen. De picknicknissen dienen als coulissen.

Aan de randen is plaats voor een TROUWKAPEL, een paardenschuur vermomd als SPROOKJES-SPOOKJES-KASTEEL enz.
’s Avonds is de beplanting in het park sprookjesachtig verlicht.

Rondom het park zijn wandelroutes door een boslaan en langs het water gepland. Er is gelegenheid voor sportvissen en kano-sport.

Geplaatst in 1. Ideeën,voorlichting | Een reactie plaatsen

GROEIMODEL DE EFTELING.

De eerste aanzet tot wat nu de Efteling is, wordt al in 1933 gegeven! De kapelaans Rietra en de Klijn openen dan in Kaatsheuvel een paar trapveldjes en een speeltuintje voor de buurtkinderen. Ze noemen het een ´sportcomplex´. In 1949 ziet de burgemeester van Loon op Zand-Kaatsheuvel, mr. R.J.Th. van der Heijden (1898-1981), in dit sportcomplex recreatieve mogelijkheden die tot ver over de grenzen van Kaatsheuvel kunnen strekken. Een jaar later richt hij de Stichting Natuurpark de Efteling op. De naam komt waarschijnlijk van de boerderijherberg ´De Eersteling´ die drie eeuwen daarvoor in Kaatsheuvel stond.

In zestig jaar is een onontgonnen stuk heide, bezaaid met vliegdennen, gegroeid tot een themapark van wereldformaat. De Efteling is niet, zoals veel parken, naar Amerikaans voorbeeld in een korte tijd opgebouwd, maar groeide door de jaren heen, waarbij attracties hier en daar werden aangepast en bijna jaarlijks nieuwe attracties werden toegevoegd. Eerst waren er uitbreidingen die vooral op sport en natuur zijn gericht namelijk: Een grote vijver, parkeervelden, tennisbanen, sportvelden en een nieuwe speeltuin. Maar na 1952 kwamen er de eerste attracties en bezienswaardigheden: Het sprookjesbos, een roeivijver, de dansende schoentjes, de stoomcarrousel, de vliegende fakir, holle bolle Gijs, de stoomtrein. De Efteling groeit in deze periode beetje bij beetje, maar er is nog steeds geen massale groei. Deze periode was de Efteling erg op kleine kinderen gericht.

Vanaf 1981 zijn er in het familiepark ook meer attracties verschenen om jeugdige bezoekers tussen twaalf en twintig jaar aan te trekken. De introductie van de Python zette de Efteling meer dan ooit op de kaart. Na een aantal van deze zogenaamde thrillrides werd vanaf 1986 toch ook teruggegrepen naar het oorspronkelijke thema: het sprookje. Attracties van formaat zijn onder meer Fata Morgana (1986) en Droomvlucht (1993).

Anton Pieck en de Efteling

Op 31 mei 1952 opende de Efteling de deuren. Anton Pieck is de geestelijk vader van het Sprookjesbos in de Efteling. Pieck is de ontwerper van het in 1952 geopende sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel, dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste attractieparken in Nederland, dat ook buiten Nederland grote faam geniet.

Begin jaren vijftig werd Anton Pieck gevraagd om mee te werken aan het oprichten van een sprookjespark met speeltuin. Zijn naam was toen al gevestigd als illustrator van bekende sprookjesboeken, zoals die van de gebroeders Grimm en de Sprookjes van Duizend-en-één-nacht. Zijn scheppende geest bezegelde het overrompelende succes van het eerste echte themapark van Nederland, sprookjespark ‘de Efteling’ in Kaatsheuvel.

Tot 1974 bleef hij actief ontwerpen voor de Efteling. Mede door Anton Pieck is de Efteling geworden tot een nationaal monument van de Nederlandse vrijetijdscultuur. Een ontmoetings-plaats van generaties die, hoe verschillend ook, elkaar herkennen in eenzelfde emotie van nostalgie en romantiek.

Ook al groeit het gebied voor DREAMSCAPE-FRIESLAND naar ongeveer het oppervlak van de huidige Efteling, IT FRYSKE PARADYSKE wordt geen pretpark, het is VERSCHILLIG, gericht op de mens en diens behoefte tot lijfelijk contact met de natuur.

Smallingerland, Friesland maakt het verschil. Dus…..DRACHTEN, ja NATUURLIJK.

Geplaatst in 1. Ideeën,voorlichting | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Waarop nog wachten in Drachten?

WELKOM-WOLKOM

Juist in deze tijd van recessie en werkloosheid is het zaak om werk te creëren.

Het GROENE-GROEI-project DREAM-SKIP-FRYSLÂN heeft tijd nodig:

tijd voor uitwerking van het project, tijd voor realisatie, tijd voor bomen en heesters om tot volle wasdom te groeien.

Sinds het ontstaan van de stad Drachten is er enorm veel veranderd: het Drachten van toen lijkt bijna niet meer op het Drachten van toen. Voor een dynamische toekomst van Drachten en Friesland zijn er ideeën nodig, ideeën welke voldoen aan de hedendaagse én toekomstige behoeften. Daarvoor is toekomstgerichte visie, kreativiteit nodig.

BEREIKBARE DOELEN.

“Bij een structuurvisie behoort verplicht een projecten-overzicht”.
Daarin moet worden aangegeven hoe een gemeente op de lange termijn de gestelde doelen uit de structuurvisie denkt te verwezenlijken. In “Bestemming Drachten” wordt gedacht aan transferia ter hoogte van Nijtap en één ten Zuiden van de A7, de laatste met een nieuwe verbindingsweg naar de N371 en de A7.
Het concept DREAMSKIP>DRACHTEN, compleet met een Centrum-Parking zou inpasbaar kunnen zijn. Met de gebiedsontwikkeling zou op korte termijn kunnen worden gestart.
DEMO-cratie is...

Geplaatst in 1. Ideeën,voorlichting | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen